Legálny Odvoz Odpadu


    odvoz odpadu      bager

Odvoz odpadu zabezpečujeme troma spôsobmi. Všetky sú plne legálne.  Zabezpečujeme odvoz iba na oficiálne skládky odpadu a prevážame len iný ako nebezpečný odpad na základe voľnej koncesie, „prevoz iného ako nebezpečného odpadu“.

  

  • Odvoz menšieho množstva odpadu, tj. bytové jadro, drobný stavebný odpad, zelený odpad, starý nábytok... vozíme do troch rôznych zberných miest Kosit v Košiciach. Odpad sa tu odovzdáva na meno a občiansky preukaz zákazníka, respektíve vlastníka odpadu.(Nie na občiansky preukaz vodiča!) Túto službu ponúka Kosit občanom bezplatne. Vykládka je tu ručne priamo z auta do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v zbernom dvore.

  

  • Odvoz väčšieho množstava odpadu, hlavne z firiem a od právnických osôb. Tieto skupiny nemajú právo odovzdávať svôj odpad do zberného dvoru Kosit. Odváža sa do spaľovne v Kokšov-Bakši, resp. Valaliky(Bernátovce). Poplatok za odovzdanie 1t odpadu je cca. 80€. Cenu určuje firma Kosit. Pokiaľ nie ste stály klient, je nutné vyplatiť sumu za odpad na mieste pri odovzdaní. Odpad sa odovzdáva na meno vlastníka odpadu.

  

  • Odvoz odpadovej zeminy, sute, štrkov, tehál... bez prímesy iných materiálov. Odovzdáva sa a melie v skládke v Krásnej nad Hornádom. Poplatok za odovzdanie 1t odpadu je cca. 7€. Líši sa podľa rozmeru odovzdávaného materiálu. Presnú sumu určuje skládka po odvážení.

 

autodoprava raz-dva

 

Na zloženie kontajnera potrebujeme nasledovné minimálne parametre na priestor:

 

Dĺžka: 12-15 m
Šírka: 2,5 m
Výška: 2,5 m
Stúpanie, klesanie max 5%

 

Tešíme sa na Váš odpad.Autodoprava